Rozwod

Dom i hipoteka w Holandii - podział majątku przy rozwodzie

Jedną z podstawowych kwestii przy rozwodzie lub rozstaniu jest podział majątku. Jest to szczególnie istotne, jeżeli łączy Was wspólny dom i hipoteka w Holandii. W jaki sposób zminimalizować związane z tym napięcie i koszty? Sprawdźcie poniżej. 

Rozstanie lub rozwód, a wspólny dom i hipoteka w Holandii

Podział majątku w przypadku rozwodu wymaga indywidualnego podejścia, a sąd z samego założenia musi być obiektywny. Niestety dość często wiąże się z tym frustracja jednego z partnerów, który może czuć się pokrzywdzony po usłyszeniu werdyktu. 

Jeżeli podejmiecie decyzję o skorzystaniu z pomocy mediatora, macie możliwość porozumienia się i ustalenia takiego podziału, aby każda ze stron była zadowolona. Co więcej, zaoszczędzicie na kosztach sądowych oraz uniknięcie nieprzyjemnej sytuacji, jaką jest spotkanie na wokandzie. 

Pomoc mediatora jest szczególnie polecana, jeśli łączy Was wspólny dom i hipoteka w Holandii. W teorii najłatwiej byłoby sprzedać nieruchomość i podzielić się zyskami po równo. W praktyce często okazuje się, że jeden z partnerów pragnie pozostać we wspólnie zakupionym domu.

W takich sytuacjach najczęściej następuje podział majątku po rozwodzie i przekazanie domu lub mieszkania jednemu z partnerów, z obowiązkiem spłaty drugiego.

Spłata domu po rozwodzie, a podział majątku

Chcesz wiedzieć, co ze wspólnego majątku przypadnie Tobie oraz jak będzie wyglądała spłata domu po rozwodzie? 

Zdecydowaliście się na rozwód, ale łączy Was dom i hipoteka w Holandii? Jeśli jesteście małżeństwem we wspólnocie majątkowej, oboje jesteście współwłaścicielami nieruchomości po połowie. Gdy dom zostanie sprzedany, będzie miał wartość nadwyżkową lub niedowartościowaną. Jeśli wystąpi nadwyżka wartości, dzielicie się zyskiem między sobą. Jeżeli wartość jest zaniżona, dług zostanie podzielony. 

Czy zawarliście związek małżeński na podstawie intercyzy? W takim wypadku podział może zostać ustalony w inny sposób. Mediator przy rozwodzie wspomaga dialog między uczestnikami i pomaga w określeniu ich interesów. Mediatorzy z Rozwód.nl pomogą Wam ustalić, która własność jest wspólna, przeanalizują również wspólne inwestycje poczynione w czasie, gdy byliście razem. 

Zalety przeprowadzenia podziału majątku w drodze mediacji:

  • krótszy czas postępowania (2-4 miesięcy),
  • koszty znacznie niższe niż w wypadku postępowania sądowego,
  • uzyskanie porozumienia zgodnego z wolą obu stron i dostosowanego do ich potrzeb oraz sytuacji życiowej.

Wspólny dom i hipoteka w Holandii? Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, dotyczące podziału majątku podczas rozwodu, skontaktuj się z nami, nasi doradcy przeanalizują Twoją sytuację i przedstawią wszystkie dostępne dla Ciebie opcje. 

dom i hipoteka

Indywidualne podejście do każdej sprawy.

Każdy z nas jest inny i ma inne problemy, nasi specjaliści doskonale to rozumieją. W sytuacji podziału majątku oraz hipoteki często pojawiają się odmienne zdania. Podczas wspólnych spotkań pomożemy Wam dojść do porozumienia tak, abyście obydwoje byli zadowoleni. Wasze zadowolenie jest dla nas najważniejsze.

Cechuje nas przyszłościowa postawa, na której można opierać współpracę.

rozwod