Rozwod

Dochody a rozwód: sprawdź swoją sytuację finansową

Dochody a rozwód w Holandii: sprawdź z doradcami finansowymi Rozwód.nl swoją obecną sytuację finansową oraz to, jak będzie wyglądała ona po rozwodzie.

Zmiana sytuacji finansowej jest naturalną konsekwencją rozwodu. Niestety dość często nie jest ona przemyślana przez rozchodzących się małżonków. A szkoda, gdyby od początku partnerzy mieli pełną świadomość swojej sytuacji finansowej, w przyszłości na pewno uniknęliby nieprzyjemnych sytuacji związanych z walką o majątek. 

Dochody a rozwód w Holandii – jak może zmienić się Twoja sytuacja?

W Rozwód.nl pomagamy uporządkować wszystkie kwestie finansowe związane z rozwodem lub rozstaniem w Holandii. Tak naprawdę nie ma znaczenia, czy chcesz negocjować bezpośrednio z byłym partnerem, przygotowujesz się do rozprawy, czy decydujesz się na rozstanie drogą mediacji – przede wszystkim musisz zrozumieć, jak obecnie wygląda Twoja sytuacja oraz jak zmieni się po rozwodzie. 

Mediatorzy z Rozwód.nl pomogą Ci zrozumieć Twoje dochody, a rozwód nie będzie dłużej odkładany tylko z powodów finansowych. 

Skutki majątkowe przy rozwiązaniu małżeństwa lub rozstaniu

  • Podział majątku 

Obecnie Holandia jest jednym z niewielu krajów na świecie, w którym obowiązuje bezwzględny ustrój wspólności majątkowej w momencie zawarcie małżeństwa. O ile strony wyraźnie nie postanowiły inaczej, wszystkie przedmioty majątkowe, niezależnie od tego, czy zostały nabyte przed, czy po zawarciu małżeństwa, stają się automatycznie wspólną własnością obojga małżonków. Po rozwodzie obie strony mają prawo do 50% majątku małżeńskiego. Strony mogą odstąpić od tej zasady przy uzgadnianiu ugody rozwodowej. 

  • Brak możliwości wspólnego rozliczenia podatku dochodowego

Dość często przy rozwodzie lub rozstaniu pomija się konsekwencje podatkowe. Dlatego też warto zawczasu zasięgnąć porady doradcy finansowego, który może doradzić i pomóc w przygotowaniu zeznania w sprawie podatku dochodowego. 

  • Podział ulgi na dzieci 

Ulga na dzieci przysługuje rodzicom, spełniającym wymogi określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Po rozwodzie ulga ta będzie przysługiwała obu rodzicom, jeśli im obu będzie przysługiwała władza rodzicielska, ale również, jeśli zostanie ona ograniczona jednemu z rodziców. Rodzic traci prawo do ulgi, dopiero gdy zostanie pozbawiony władzy rodzicielskiej lub ta zostanie zawieszona. W przypadku braku porozumienia przyjmuje się równy podział przysługującej ulgi. 

  • Alimenty

Co do zasady rodzic, z którym dzieci nie będą mieszkały na stałe, będzie zobowiązany do płacenia alimentów na ich rzecz. Kwota alimentów ustalana jest przy uwzględnieniu podstawowych potrzeb dzieci i możliwości zarobkowych i majątkowych rodzica. Alimenty mogą również zostać zasądzone na rzecz byłego małżonka – o ile zachodzą przesłanki do ich orzeczenia. 

  • Zmniejszenie dochodów, zwiększenie wydatków

Dochody a rozwód – jaki ma to wpływ na Twoje finanse? Po rozwodzie zmniejsza się wpływ pieniędzy, jednocześnie mogą zwiększyć się wydatki, w szczególności te związane z utrzymaniem nieruchomości. 

  • Emerytura

Być może nie myśleliście jeszcze o emeryturze. W przypadku rozwodu trzeba to zrobić – ją również trzeba będzie podzielić między siebie.

Najważniejsze jest, aby uzyskać pełny obraz swojej obecnej sytuacji finansowej oraz tej po rozwodzie. Dzięki temu można dokonać właściwych wyborów i zawrzeć korzystne umowy. W końcu jedna rzecz wpływa na drugą. Wymieniamy wszystkie elementy, które należy wziąć pod uwagę.

Dochody a rozwód i jego skutki w życiu osobistym często nie są znane partnerom od początku procesu rozwodowego. Poznaj swoją sytuację finansową z Rozwód.nl. 

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami, nasi doradcy przeanalizują Twoją sytuację i przedstawią wszystkie dostępne dla Ciebie opcje.

dochody a rozwod

Zmiana sytuacji finansowej.

Wiemy, że rozwód niesie ze sobą wiele pytań. Ważne jest, aby poznać swoje możliwości po rozstaniu. Nasi fachowcy zadbają o to, aby każde z Was znało swoje realia majątkowe po rozwodzie. Jesteśmy tu po to, aby Ci pomóc. Zadbamy o każdy aspekt Waszego porozumienia.

Cechuje nas przyszłościowa postawa, na której można opierać współpracę.

rozwod