Rozwod

Polityka Prywatności – dla nas prywatność jest najważniejsza

Dla rozwód.nl poufne traktowanie danych osobowych Użytkownika jest bardzo ważne. Dlatego zapewniamy, że dane osobowe Użytkownika są traktowane z należytą starannością.

Poniżej wyjaśniamy, w jaki sposób postępujemy z danymi osobowymi uzyskanymi od użytkownika oraz w jaki sposób nasza strona internetowa www.rozwód.nl (zwana dalej “Stroną”) wykorzystuje pliki cookie. Tam, gdzie poniżej jest mowa o “rozwodzie”, rozumie się przez to stronę rozwód.nl, a także wszystkie strony stowarzyszone z rozwodem.

Aby móc oferować Ci nasze usługi, rozwód.nl ściśle współpracuje z osobami trzecimi, takimi jak dostawcy oprogramowania dla branży motoryzacyjnej, firmy serwisowe, pośrednicy, którzy umożliwiają Ci kontakt z nami, a także strony, które pomagają rozwód.nl w obsłudze firmy, np. w utrzymaniu oprogramowania i infrastruktury IT oraz w zapewnieniu bezpieczeństwa.

Artykuł 1 – Czyje dane (osobowe) gromadzimy?

Rozwód zbiera dane (osobowe) od:

Osób odwiedzających naszą Witrynę;
Klientów biznesowych i pracodawców;

Artykuł 2 – W jaki sposób gromadzimy dane osobowe użytkowników?

Rozwód zbiera od Ciebie dane osobowe m.in. w następujących sytuacjach:

Gdy użytkownik odwiedza Witrynę;
Gdy użytkownik chce nabyć lub nabywa produkty i/lub usługi od rozwód.nl;
Gdy użytkownik zawiera umowę lub dokonuje cesji z rozwodem;
Gdy korzystasz z jednego lub większej ilości produktów, takich jak platformy internetowe, aplikacje i oprogramowanie rozwodowe, które umożliwiają zbieranie danych od Ciebie;
Gdy użytkownik kontaktuje się z rozwodem, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego lub telefonu;

Artykuł 3 – Cele przetwarzania danych

Odwiedzanie strony internetowej

W Witrynie rejestrowane są ogólne dane o wizytach i zachowaniach użytkowników podczas klikania, co pozwala nam na dalszą optymalizację układu Witryny i poprawę jakości dostarczanych informacji, a także na zwalczanie oszustw. Ponadto podczas korzystania z Witryny na komputerze, smartfonie lub tablecie użytkownika mogą być umieszczane pliki cookie. Więcej informacji na temat wykorzystywania plików cookie przez rozwód znajduje się w artykule 5.

Umowa z rozwód.nl

Informacje przekazane przez użytkownika w ramach umowy wykorzystujemy w celu wykonania umowy z użytkownikiem, a ponadto wykorzystujemy te informacje do przekazywania spersonalizowanych informacji o produktach oraz do informowania użytkownika o sprawach związanych z niniejszą umową.

Kontakt z firmą rozwód

Jeżeli Użytkownik zażąda informacji od rozwodu, rozwód będzie przetwarzał podane w tym celu dane osobowe w celu realizacji tego żądania i/lub udzielenia odpowiedzi na pytania Użytkownika.

Inne cele wykorzystania danych osobowych

Możemy również wykorzystywać dane osobowe przekazane nam przez użytkownika za pośrednictwem Witryny lub w inny sposób do następujących celów:

Aby wprowadzić w życie umowy między użytkownikiem a rozwodem;
Do analizowania, rozwijania i ulepszania Witryny oraz usług rozwodowych, a także do badań rynkowych;
Wypełnianie obowiązków prawnych;
Dla innych celów zarządczych, takich jak analiza danych, raporty i audyty;
W celu zapewnienia bezpieczeństwa Witryny i innych produktów (takich jak aplikacje i oprogramowanie) oraz zapobiegania oszustwom i nadużyciom związanym z Witryną i/lub tymi innymi produktami (takimi jak aplikacje i oprogramowanie).

Artykuł 4 – Wymóg proporcjonalności

Rozwód będzie przetwarzał Państwa dane osobowe tylko wtedy i tylko w takim zakresie, w jakim będzie to konieczne do realizacji wyżej wymienionych celów. Twoje dane nie będą wykorzystywane do innych celów. Nasi pracownicy mają dostęp do Twoich danych osobowych tylko wtedy, gdy jest to konieczne do wykonywania ich obowiązków.

Artykuł 5 – Korzystanie z plików cookie

Co to są ciasteczka?

Rozwód korzysta z plików cookie i innych porównywalnych technik. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które są tworzone i przechowywane na komputerze, tablecie lub smartfonie użytkownika podczas korzystania z Witryny. Techniki porównywalne z plikami cookie to między innymi “beacony” i “skrypty”. Rozwód wykorzystuje funkcjonalne i analityczne pliki cookie. Ponadto wykorzystujemy marketingowe pliki cookie oraz społecznościowe i zewnętrzne pliki cookie. Poniżej wyjaśniamy, czym są te pliki cookie i co z nimi robimy.

Funkcjonalne pliki cookie

Funkcjonalne pliki cookie zapewniają prawidłowe działanie Witryny.

Analityczne pliki cookie

Używamy analitycznych plików cookie, aby móc analizować, które strony Witryny są odwiedzane w danym momencie. Rozwód wykorzystuje Google Analytics, aby śledzić, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Witryny. Uzyskane w ten sposób informacje, w tym adres komputera użytkownika (adres IP), są przekazywane firmie Google i przechowywane przez nią na serwerach zarządzanych przez Google. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z polityką prywatności Google.

Marketingowe/śledzące pliki cookie

Możemy używać marketingowych/śledzących plików cookie do wyświetlania odpowiednich reklam na podstawie przeglądanych przez użytkownika stron internetowych.

Społecznościowe i zewnętrzne pliki cookie

Na naszej stronie znajdziesz również przyciski do mediów społecznościowych, takich jak Facebook i Instagram. Aby te przyciski działały, wykorzystywany jest kod dostarczany przez same serwisy społecznościowe. W kodzie stron mediów społecznościowych umieszczane są pliki cookie, dzięki którym strony te rozpoznają użytkownika, gdy chce on udostępnić coś z naszej Witryny. Strony trzecie mogą również umieszczać reklamy na Witrynie; te strony trzecie również umieszczają pliki cookie w celu optymalizacji swoich usług. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z polityką prywatności serwisów Facebook i Instagram.

Odrzuć pliki cookie

Użytkownik może zdecydować, czy chce akceptować pliki cookie, czy też chce, aby przeglądarka powiadamiała go o ich umieszczeniu. W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki. Każda przeglądarka jest inna, więc aby dowiedzieć się, jak to działa w danej przeglądarce, najlepiej zapoznać się z jej instrukcją obsługi. Zawsze możesz też usunąć zainstalowane pliki cookie ze swojego komputera, tabletu lub smartfona.

Artykuł 6 – Biuletyn informacyjny

Można zarejestrować swój adres e-mail, aby otrzymywać biuletyn. Twój adres e-mail zostanie dodany do listy subskrybentów tylko za Twoją wyraźną zgodą. Lista subskrybentów nie będzie udostępniana osobom trzecim. Zawsze możesz zrezygnować z subskrypcji biuletynu.

Artykuł 7 – Bezpieczeństwo

Rozwód stosuje taki poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, który w ramach możliwości aktualnych technik jest wystarczający, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi do danych osobowych, ich modyfikacji, publikacji lub utracie.

Artykuł 8 – Prawo dostępu do danych i ich usuwanie

W każdej chwili możesz zażądać od rozwód.nl podania swoich danych lub poprosić rozwód o ich zmianę lub usunięcie, korzystając z adresu e-mail info@rozwod.nl. W przypadku niektórych danych osobowych może się zdarzyć, że rozwód jest prawnie zobowiązany do ich przechowywania. W odniesieniu do tych danych osobowych obowiązuje zasada, że rozwód nie może ich zmienić i/lub usunąć na żądanie użytkownika. Należy jednak pamiętać, że po zmianie lub usunięciu przez nas danych użytkownika na jego żądanie, dane te mogą być jeszcze przez pewien czas obecne w naszych kopiach zapasowych, aż do momentu ich usunięcia.

Artykuł 9 – Osoby trzecie

Nie będziemy przekazywać danych osobowych użytkownika stronom trzecim bez jego zgody, chyba że:

Jest to konieczne w związku z realizacją umowy pomiędzy Tobą a rozwodem, na przykład w związku z płatnościami;
Rozwód jest zobowiązany na mocy obowiązku ustawowego lub w nagłym przypadku do przekazania danych osobowych organom rządowym;
Jeżeli w rozwodzie ma miejsce reorganizacja lub przeniesienie działalności gospodarczej, w wyniku czego rozwód musi przekazać dane osobowe do innej organizacji.

Z osobami trzecimi zawieramy stosowne porozumienia dotyczące wymogów bezpieczeństwa, których muszą one przestrzegać w odniesieniu do danych osobowych, i zapisujemy je w umowie.

Artykuł 10 – Polityka prywatności stron trzecich

Na stronie internetowej rozwód mogą znajdować się linki do innych stron internetowych. Rozwód nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za sposób, w jaki strony te przetwarzają Twoje dane. W tym celu należy zapoznać się z polityką prywatności odwiedzanej witryny.

Artykuł 11 – Okres przechowywania danych

Rozwód nie przechowuje danych osobowych użytkownika dłużej, niż jest to konieczne do celów, dla których dane osobowe zostały zebrane, chyba że istnieje dłuższy ustawowy okres przechowywania danych.

Artykuł 12 – Kontakt z rozwodem

W razie jakichkolwiek pytań, dotyczących niniejszej polityki prywatności, prosimy o kontakt z rozwód.nl, poniżej znajdują się nasze dane:

Rozwód
Adres e-mail: info@rozwod.nl

Artykuł 13 – Zmiany

Niniejsza polityka prywatności może być okresowo zmieniana. Najbardziej aktualną politykę prywatności można znaleźć na Stronie internetowej.